01
01
01

Systemy solarne

Zasada działania jest prosta i przypominająca pracę instalacji C.O. Jest to układ zamknięty
, w którym przez kolektor i wężownicę przepływa płyn niezamarzający - glikol.

Płyn ten odbiera ciepło z miedzianego absorbera ogrzewanego pod wpływem promieniowania
słonecznego do wysokich temperatur, następnie gorący płyn przepompowany przez wężownicę
zasobnika oddaje ciepło wodzie. Cykl przekazywania ciepła z kolektora do zasobnika trwa tak
długo jak świeci słońce.

Pracę pompy nadzoruje sterownik elektroniczny, który czuwa nad prawidłowym działaniem układu
solarnego. Czujniki sterownika umieszczone są w kolektorze, oraz w zasobniku dostarczając danych
o temperaturze w układzie. Zapobiega to odwróceniu zasady działania układu solarnego. Dodatkowo
naczynie wzbiorcze zabezpiecza układ przed zbyt dużym ciśnieniem spowodowanym wzrostem
temperatury i brakiem odbioru wody przez użytkowników.

Wszelkie prawa zastrzeżone - INS-MATRO
Projekt i jego realizacja mediaessence.pl